Setiap konsol Playstation mempunyai standard kompatibiliti mengikut zon yg tersendiri. Contohnya jika PSX keluaran Jepun yg bersiri scph1000 (JAP-NTSC) boleh memainkan semua tajuk yg telah dikeluarkan di Jepon, tetapi tajuk import (dari US/ EU) tidak boleh dimainkan.

Pengguna yg mempunyai konsol yg bersiri scph1001 (US-NTSC) lebih menguntungkan kerana ia mampu memainkan pelbagai tajuk import termasuk Jepon.

Penggunaan bios bersiri scph1001.bin adalah lebih disyorkan kerana kompatibilitinya. Manakala scph7052.bin adalah sesuai untuk tajuk yg dikeluarkan di Eropah (PAL). Adalah penting dalam memilih siri Bios kerana bergantung dengan kompatibiliti tajuk.

Anda boleh mendapatkan bios di link yg disediakan.

 

 

Pemilikan bios scph####.bin mempunyai hakcipta SONY Computer Entertainment. Antara hakcipta yg dikeluarkan;

  • Untuk memiliki mana2 bios PSX, pengguna mestilah mempunyai konsol PSX sendiri.
  • Sebarang sambungan (link) terus ke fail PSX adalah dilarang.
  • Program (CD PSX) mestilah yg asli

Kami disini tidak menghalang aktiviti pengguna untok mendownload program yg di sambungkan. Sebarang risiko adalah di bawah tanggongjawab sendiri.

 

 

No Siri Bios
Zon
scph1000.bin
JEPON/ JAPAN
scph5500.bin
JEPON/ JAPAN
scph1001.bin
AMERIKA/ USA
scph7001.bin
AMERIKA/ USA
dlth3002.bin
PAL
scph7502.bin
PAL
*Teks yg berwarna biru adalah plug in yg disyorkan